РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ

Ние Ви предлагаме > Предимства > Откриване на сметка >

Ние Ви предлагаме

Разплащателна сметка в ТЕКСИМ БАНК, чрез която:


Получавате преводи в лева и валута – заплата, наем, хонорари, преводи от чужбина, обезщетения и др.

Нареждате преводи в лева и валута – за плащане на стоки или услуги, за плащане на битови сметки, по спестовни сметки

Внасяте и теглите суми без ограничение

Извършвате покупко–продажба на валута и др.

 

Валута

Лева, евро, щатски долари  

Минимална сума

Без изискване

Такси и комисионни

За откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на Банката за физически лица

Годишна лихва

Съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

Полезна информация

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Информация за таксите

Речник на термините

Речник на термините

 

Открийте сметкаПредимства