ПРОМОЦИОНАЛЕН

ПОТРЕБИТЕЛСКИ

КРЕДИТ


С лихва от 4,60% !  

Ние ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние ви предлагаме

  

 ПРОМОЦИОНАЛНА лихва от 4.60% 


Одобрение в рамките на 2 часа

 

 Бонус кредитна карта, без годишна такса за целия срок и до 45 дни гратисен период. 

 

Максимална сума

50 000 лева или равностойността им в евро

Минимална сума

500 лева или равностойността им в евро

Годишен лихвен процент - променлив

Минимум 4.60%

За служители на държавна, общинска и областна администрация от мин. 4.29%

Промоционалната оферта е валидна за подадени до 31.05.2022г. искания за потребителски кредит със срок на погасяване до 7 години. При кредити със срок на погасяване над 7 години се прилага лихва от мин. 4.80%.

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Максимален срок на погасяване

7 години

10 години при рефинансиране на задължения

Минимален срок на погасяване

1 година

План на погасяване

На еднакви месечни вноски

Гъвкави условия за кредитиране

 Кредит с превод на заплата

 Кредит с поръчителство

 Кредит без обезпечение

Одобрение

В рамките на 2 часа

Такси

 Такса за оценка на кредитен риск - 1% (мин. 50 BGN/25 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит, дължима при сключване на договор за кредит

 Без такса при предсрочно погасяване

Такса за месечно обслужване на картова разплащателна сметка - 2.50 BGN

Допълнителни услуги

Застраховка "Живот" - за сметка на кредитополучателя

 Кредитна карта без годишна такса и гратисен период до 45 дни

Разрешаване на кредита

 Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Декларация на работодател

 За поръчителя/ите: Справка за поръчител

 Според рисковия Ви профил е възможно да се изискват други документи и/или поръчител/и


 

Представителен пример за Потребителски кредит с превод на заплата по сметка в Тексим Банк

Срок на погасяване

7г. и лихва от 4.60%

10г. и лихва от 4.80%

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

5 000

69.73

52.55

10 000

139.47

105.09

20 000

278.93

210.18

30 000

418.40

315.27

50 000

697.34

525.45

ГПР (Годишен процент на разходите) 5.25% за кредит в размер на 50 000 лева за срок от 10г., с променлива годишна лихва 4.8%, с включена еднократна такса за оценка на кредитен риск 500.00 лв., 2.50 лв. такса за откриване на картова разплащателна сметка и 2.50 лв. месечно за обслужване. Обща дължима сума (главница, лихви, такса) – 63 856.97 лева, месечна вноска 525.45 лева.

 


Изисквания Как да кандидатствате