ИНТЕРНЕТ

БАНКИРАНЕ

 

@ 7 дни в седмицата


@ В офиса, навън или у дома


@ По - ниски такси за преводи в лева

 

 

 


Предимства и възможности > Регистрация > Ръководство за работа > Апрувър > Такси и комисиони >

Предимства и възможности

 

УДОБНО

 

Избор на личен банкер

Извършвате всички Ваши фирмени и лични плащания в удобно за Вас време и място, без да посещавате офис на Банката

Задавате лимити за суми на банковите операции, които могат да бъдат валидни както при дистанционно банкиране, така и в офис на Банката

ИЗГОДНО

 

Без такса за регистрация и обслужване

По - ниски такси за преводи в лева

Без такса за преводи между собствени сметки

СИГУРНО

 

Идентифицирате се с квалифициран електронен подпис (КЕП) и парола

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Oткривате и закривате депозит, влог, разплащателна сметка в лева и валута

Задавате права и лимити за банкови операции на упълномощени от Вас лица

Извършвате преводи в лева и валута

Масови плащания - заплати и др.

Автоматични фиксирани преводи

Покупко–продажба на валута и договаряне на валутен курс

Справочна информация и извлечения и движения за всички сметки, открити в ТЕКСИМ БАНК

Подавате заявки за издаване на банкови карти и извършвате на действия по управлението им

Информация за кредити на физически лица

Кандидатствате за кредит на физическо лице

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

 

 

За възникнали въпроси:

Обслужване на клиенти  


02/ 903 55 00

0700 10 115