СМЕТКА
ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Ние Ви предлагаме > Откриване на сметка >

Сметка за основни операции

 

Тексим Банк предлага на своите клиенти - физически лица, Платежна сметка за основни операции, чрез която могат да извършват всички основни банкови операции:

 

 Предоставяне на възможност за касови операции /вноски и тегления/

 Tранзакции на терминално устройство АТМ и ПОС

 Извършване на плащания чрез Интернет

 Достъп до Интернет и Мобилно банкиране

 Вътрешнобанкови и междубанкови преводи 

 Извършване на покупко–продажба на валута и др.

 Плащания на комунални задължения

 Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката

 

Валута

BGN

Минимална сума за откриване

Без изискване

Срок

безсрочна

Такси и комисионни

Съгласно Приложение №2 към Тарифата на Банката за физически лица

Полезна информация

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Информация за таксите

Информация за таксите

Речник на термините

Речник на термините

 

Допълнителна информация можете да получите от информационната брошура.