ПЛАЩАНЕ НА
ПЕРИОДИЧНИ СМЕТКИ


Бъдете съвременни,

платете сметките си дистанционно!

 


Услуги
за Вас
>
Автоматично
плащане на сметки
>
B-pay плащане
на банкомат
>
Плащане на битови
сметки в интернет
>
Плащане на сметки в
офис на банката
>

Плащане на сметки в офис на банката

Можете да платите комунални задължения в брой във всеки офис на ТЕКСИМ БАНК без да дължите такси и комисиони и без да е нужна предварителна регистрация! Необходимо е единствено да посочите желания абонатен номер за плащане.

Офиси на Банката