СПЕЦИАЛНИ
СМЕТКИ

Ние Ви предлагаме > Откриване на специална сметка >

Откриване на специална сметка

Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на ТЕКСИМ БАНК.

 

Банков консултант ще Ви предостави информация за условията и особеностите на специалната сметка, както и за изискваните от Банката документи.