РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ

Ние Ви предлагаме > Предимства > Откриване на сметка >

Откриване на сметка

Открийте своята Разплащателна сметка бързо и лесно, по предпочитания от Вас начин, като преди това може да се запознаете с приложената полезна информация:

 

Общи условия към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции

Тарифа

Лихвен бюлетин

 

Ако вече сте клиент на ТЕКСИМ БАНК, открийте своя разплащателна сметка сега!

 



 Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на ТЕКСИМ БАНК.

 Банков консултант ще Ви предостави информация и съдействие

 Представете документ за самоличност

 Подпишете договор за откриване на разплащателна сметка