Новини и уведомления

Уведомление

04-05-2020

Уведомление - работно време

04-05-2020

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с предстоящите празници, бихме желали да Ви уведомим, че 6.05.2020 г. (Сряда) и 25.05.2020г. (Понеделник) ще бъдат неработни дни за офисите на Банката.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД

Уведомление - промяна в лихвения бюлетин

24-04-2020

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени в Лихвения бюлетин за сметки на физически и юридически лица, неразделна част от Тарифата:

 

I. Промяна на лихвените проценти по срочен депозит в USD за физически и юридически лица, както следва:


Валута               

 

Годишен лихвен процент 

1 месец

3 месеца

6 месеца  

12 месеца

18 месеца

24 месеца

USD

Настоящи условия

0.05%

0.10%   0.15% 0.20%   -

 -

 

Промяна 

0.01%

0.02% 0.03% 0.04%  -

 -

 

Промяната в лихвените проценти на всички нови договори за срочните депозити, описани по - горе влиза в сила от 27.04.2020 г. Промяната в лихвените проценти по действащи договори за срочни депозити влизат в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване срока на договора). 

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД

Уведомление - промяна в Тарифата

09-04-2020

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на Банката, считано от 10.06.2020г., влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката, както следва:

 

1. Промени в „Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица“, с които може да се запознаете ТУК.

2. С предстоящите промени в „Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за юридически лица“, с които може да се запознаете ТУК.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк