Новини и уведомления

Уведомление

01-03-2019

Уважаеми клиенти,

 

бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящите празници офисите на Тексим банк АД няма да работят на 04.03.2019г. с изключение на офис Банско, който ще работи със стандартно си за сезона работно време: от 8.30ч. до 20.30ч. При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

 

С пожелание за Весели празници,

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД

Уведомление

15-02-2019

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на Банката, считано от 15.02.2019 г. се променя Референтният лихвен процент (РЛП) по кредити на физически лица с 0.01% за кредити в евро и приема следната стойност:

  • РЛП в евро - 0.19%;

 

Стойността на РЛП е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти към 31.12.2018г., в съответствие с Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица, която е в сила от 07.08.2018г.

 

Банката предоставя на кредитополучателите (на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис) информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта РЛП, съгласно Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица.

 

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД

Уведомление

11-02-2019

Уважаеми клиенти, 

 

С решение на УС №7 от 07.02.2019г., считано от 12.04.2019г. се променя Тарифата за таксите и комисионите на Тексим банк АД. Повече информация може да намерите тук. 

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.


Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД

Уведомление

01-02-2019

Уважаеми клиенти, 

 

С решение на УС №6 от 31.01.2019г., считано от 01.04.2019г. се променя Тарифата за таксите и комисионите на Тексим банк АД. Повече информация може да намерите тук.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.


Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД