ЕКСПРЕСЕН
КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ
ЗА 15 МИНУТИ! 

 

 


 Без поръчители, без превод на заплата


 С лична карта


Експресно одобрение


Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да ползвате и погасявате кредит-овърдрафт > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

 

ЕКСПРЕСЕН КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ 

 

БЪРЗО! Експресно одобрение от банката в рамките на 15 минути!

ЛЕСНО! Без поръчители, само с лична карта. Без превод на заплата.

УДОБНО! Кандидатствате в над 200 офиса на Тексим Банк и Изипей. 


ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР

Разрешена и използвана сума

Минимално месечно плащане - лихва

Дължима сума за 1 година (главница, лихви)

 1 000 лева

 25.20 лева

1 311.40 лева

 2 000 лева

 49.20 лева

2 599.40 лева

 2 500 лева

 61.20 лева

3 243.40 лева

 3 000 лева

 73.20 лева

3 887.40 лева

Годишен лихвен процент - 28.80%, формиран от РЛП на Банката + фиксирана надбавка; такса за разглеждане на искане за кредит - 8 лева. Срок на овърдрафта - 1 година с подновяване. За кредит в размер на 3 000 лева, общата дължима сума с включени лихви и такси е 3 887.40 лева. ГПР: 34.00%

                                 

ПАРАМЕТРИ НА КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

Максимална сума

3 000 лева

Годишен лихвен процент - променлив

28.80%, формира се от Референтен лихвен процент на банката (РЛП) за кредити на физически лица в лева + фиксирана надбавка. Заплаща се ежемесечно върху усвоената сума на овърдрафта.

Срок на погасяване

1 година с автоматично подновяване – без изискване за погасяване в края на периода

Отговор от банката

15 минути

Предимства

 Кандидатствате бързо и лесно, без допълнителни документи;

 На касите на "Изипей" или в Банката срещу лична карта;

Кандидатствате веднъж – овърдрафтът се подновява всяка година;

Ползвате овърдрафта многократно само срещу минимално месечно плащане;

 Ползвате едномесечен период за погасяване на лихвата;

 Връщате определена от Вас сума и тя отново ще бъде налична за използване;

Сигурност - получавате безплатен SMS от банката при ползване на суми от лимита.

Такси и комсиони

8 лв. такса за разглеждане и обработка на искане за потребителски кредит – овърдрафт

■ Без такса за откриване на разплащателна сметка и без такса за месечното и обслужване

Необходими документи

 Валиден документ за самоличност - лична карта

■ За служители в структури със засекретени трудови правоотношения, е необходима служебна бележка за доход за последните 6 месеца.