ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

БЕЗ ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА

с лихва от 6.2%Реализирайте плановете си сега!


Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Потребителски кредит без превод на заплата

 

 Одобрение на кредит - в рамките на 2 часа

 Без превод на заплата

Удобство - възможност за кандидастване в удобен за вас офис на Банката

 

Максимална сума

BGN 50 000

EUR 25 000

Годишен лихвен процент - променлив

от 6.20% до 31.03.2020г.

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Срок на погасяване

до 7 години

до 10 години за обединяване на задължения

Обезпечение

За кредит в размер до 7 000 лева - не се изисква поръчител.

За кредит в размер от 7 001 лева до 50 000 лева - Банката изисква минимум 1 поръчител или съдлъжник.

План на погасяване

на еднакви месечни вноски

Одобрение

2 часа

Такси

 Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 1% (мин. 30 BGN/15 EUR - макс. 450 BGN /230 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит. (Таксата е платима на два етапа - 10 BGN при подаване на искане за кредит, останалия размер - при сключването на договора за кредит.) 

 Без такса за предсрочно погасяване

 Такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв.

Допълнителни услуги

Възможност за застраховка "Живот" - по желание и за сметка на кредитополучателя

Кредитна карта Mastercard Standard без годишна такса за обслужване за първата година и 6 месеца безлихвен гратисен период за покупки.

Разрешаване на кредита

Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

 Декларация на работодател

 Копие на документ за самоличност

Справка за поръчител


Представителен пример за Потребителски кредит без превод на заплата

 

Срок на погасяване

3 години

години

години

10 години

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

Месечна вноска

Месечна вноска

5 000

152.56 

97.13 

73.52

 56.01

7 000

213.59 

135.98

102.93

 78.42

15 000

457.69

291.39

220.57 

168.04 

30 000

915.38 

582.78 

441.14

336.08

50 000

1 525.63 

971.30 

735.23

 560.14

ГПР (Годишен процент на разходите) 6.60% за кредит в размер на 50 000 лева с поръчител/и, за срок от 10г., с променлива годишна лихва 6.20%, с включена еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка: 450 лева, такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв. Обща дължима сума с включени такси - 67 884.40 лева, месечна вноска 560.14 лева.

 


Изисквания Как да кандидатствате