За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > Награди >

Награди

  


На Форум "Банки Инвестиции Пари" бе връчена Наградата за "Банка с Най-Нискорискова Политика за 2013 г." на Тексим Банк АД.