КРЕДИТНА КАРТА

Visa Corporate Gold

 

 

Картата, с която Вашият бизнес работи!

 


 


Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити Visa Corporate Gold > Съвети за сигурност >

Кредитна карта Visa Corporate Gold

 

Кредитната карта на Тексим Банк Visa Corporate Gold е предназначена за юридически лица, еднолични търговци или лица, упражняващи свободни професии и занаятчийска дейност. Тя е създадена специално за нуждите на бизнеса, за да улесни платежните процеси. С нея винаги можете да разчитате, че ще получите:

 

 Ефективен контрол и оптимизация на разходите

 Револвиращ кредитен лимит за оборотни средства за срок от 3 години

 Сигурност - не се налага да носите пари в брой, плащате стоки и услуги, навсякъде по света

 Улеснение - разполагате с пълна информация за извършените плащания

 Удобство - плащате всички сметки за комунални услуги на Вашия офис

 Безплатен достъп до VIP салоните на летище София

 Актуални кампании за Visa Premium карти

 

Валута

BGN, EUR, USD

Максимален кредитен лимит 

до BGN 50 000 или равностойността им в EUR и USD

Гратисен период

до 45 дни за покупка на стоки услуги. 

Годишна лихва

14.00% за плащане при търговец чрез ПОС устройство

17.00% за теглене на пари в брой 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) по кредити на юридически лица, увеличен с фиксирана надбавка.

Минимална погасителна вноска 

5% от усвоения кредитен лимит

Срок на валидност

3 години

Полезна информация

Вашите права при извършване на плащания в Европа

ГПР –19.78% за кредитна карта с лимит 15 000 лева, усвоен изцяло в брой, при съответната лихва, с включена годишна такса за обслужване и срок на погасяване 3 години, с месечна вноска 534.79 лева, общa дължима сума 19 532.50 лева.

 

 

Обслужване на клиенти  

02/ 903 55 00 

0700 10 115