КРЕДИТНА КАРТА

Visa Corporate Gold

 

 

Картата, с която Вашият бизнес работи!

 


 


Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити Visa Corporate Gold > Съвети за сигурност >

Кредитна карта Visa Corporate Gold

 

Кредитната карта на Тексим Банк Visa Corporate Gold е предназначена за юридически лица, еднолични търговци или лица, упражняващи свободни професии и занаятчийска дейност. Тя е създадена специално за нуждите на бизнеса, за да улесни платежните процеси. С нея винаги можете да разчитате, че ще получите:

 

 Ефективен контрол и оптимизация на разходите

 Револвиращ кредитен лимит за оборотни средства за срок от 3 години

 Сигурност - не се налага да носите пари в брой, плащате стоки и услуги, навсякъде по света

 Улеснение - разполагате с пълна информация за извършените плащания

 Удобство - плащате всички сметки за комунални услуги на Вашия офис

 Преференции и привилегии и безплатен достъп до VIP салоните на летище София

 

Валута

BGN, EUR, USD

Максимален кредитен лимит 

до BGN 50 000 или равностойността им в EUR и USD

Гратисен период

до 45 дни за покупка на стоки услуги. 

Годишна лихва

14.00% за плащане при търговец чрез ПОС устройство

17.00% за теглене на пари в брой 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) по кредити на юридически лица, увеличен с фиксирана надбавка.

Минимална погасителна вноска 

5% от усвоения кредитен лимит

Срок на валидност

3 години

Полезна информация

Вашите права при извършване на плащания в Европа

ГПР –19.78% за кредитна карта с лимит 15 000 лева, усвоен изцяло в брой, при съответната лихва, с включена годишна такса за обслужване и срок на погасяване 3 години, с месечна вноска 534.79 лева, общa дължима сума 19 532.50 лева.

 

 

Обслужване на клиенти  

02/ 903 55 00 

0700 10 115