Овърдрафти

 

При необходимост от допълнителни средства до получаване на трудовото Ви възнаграждение - кандидатствате в над 200 офиса на Тексим Банк и Изипей, за да посрещнете извънредни и непланирани разходи и да изпълните разплащанията си своевременно.