Кредит за рефинансиране

 

Управлявайте разумно плащанията си по кредити, като ги обедините в едно задължение.

Кредитът се изплаща на равни месечни вноски и е с максимален срок до 10 години.