Кредитна карта

Тексим Банк ТЕМПО

Одобрение за 30 минути!

Без месечни и годишни такси!

Незабавно издаване, получаваш я веднага! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

карта ТЕМПО

 

 Одобрение за 30 минути!

НОВО! Незабавно издаване в офиса, взимаш карта на момента! 

 Дължите лихва само за усвоената сума от кредитния лимит

 Бързи и лесни покупки в интернет, резервация на самолетни билети, хотели и др.

 

Kредитна карта MasterCard Standard

Валута

BGN

Максимален кредитен лимит

BGN 5 000

Гратисен период

До 45 дни за покупка на стоки услуги. 

Предимства

  • Без месечни и годишни такси 

  • Без такса за покупки в страната и чужбина

  • НОВО! Незабавно издаване на кредитна карта в офисите на Банката, получаваш я на момента!

Годишна лихва

  • 19.95% за покупки и за теглене на пари в брой. Годишният лихвен процент е фиксиран.

Годишен процент на разходите (ГПР)

  • Максимален ГПР (Годишен процент на разходите): 21.88% за кредитна карта с лимит 5 000 лева, усвоен изцяло в брой, при фиксиран годишен лихвен процент 19.95% и срок на погасяване 2 години, с месечна вноска 254.36 лева, общa дължима сума 6 104.54 лева.

Срок на валидност

2 години с възможност за автоматично, безплатно подновяване

Други такси и комисиони

Съгласно Тарифата на Банката за физически лица

Безплатна услуга "Моят Лимит"

  • С цел, по - голяма сигурност при разплащанията, осигуряваме възможност сами да избирате, каква част от отпуснатия кредитен лимит да бъде разполагаем за транзакции с кредитната карта.

  • Сумата може да бъде променяна многократно, без ограничение не само в офис на Банката, но и дистанционно чрез Интернет и Мобилно банкиране.

Безплатна услуга "Кредитен лимит плюс"

  • Ползвате кредитен лимит плюс налични средства по сметката, надвнесени над лимита.

  • Не се притеснявате от неосчетоводени транзакции, защото имате достатъчно разполагаеми средства.

  • Регистрирайте се за „Кредитен лимит плюс“ като посетите най-близкият до Вас офис.

Полезна информация

Запознайте се с Вашите права при извършване на плащания в Европа.

За вашите сигурни онлайн покупки, регистрирайте безплатно картата си за 3DS Secure!

 

За възникнали въпроси:

Обслужване на клиенти  

02/ 903 55 00

0700 10 115