Жилищен кредит

За финансиране жилищни нужди на семейството – покупка, строителство на жилищен имот и за рефинансиране на ипотечни кредити.