ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Лихви от 2.8%

Индивидуална оферта

Бързо одобрение
 

 

 

 


Ипотечен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

  Индивидуални условия 

  Бързо предварително одобрение, на база доходи - до 1 работен ден!

  Бързо одобрение и сключване на договор за кредит в рамките на 5 работни дни, след предоставяне на всички необходими документи.

 

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент (променлив)

Попитайте за вашата лична оферта на имейл retail.credit@teximbank.bg

 

Годишна лихва от мин. 2.80% променлива за целия период. Параметрите на всяко предложение се определят индивидуално според доходите, кредитоспособността на всеки клиент и предложеното обезпечение.

Променливият годишен лихвен процент се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛПик) за кредити на физически лица, обезпечени с ипотека върху недвижим имот в съответната валута + фиксирана надбавка. 

Гратисен период за главница

до 36 месеца

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни или намаляващи месечни вноски

Допълнителни условия

Необходимост от имуществена застраховка. "Тексим Банк" АД заедно със ЗД "Съгласие" Ви предлага застрахователна програма за защита на дома и имуществото.

Банката изисква превод на работна заплата и сключване на имуществена застраховка за срока на договора за кредит.

Разходи

Еднократна такса за оценка на кредитен риск - 0.3% върху одобрения кредит. Таксата не е дължима при рефинансиране на жилищен кредит в друга финансова институция.

Еднократна такса за оценка на обезпечение, съгласно тарифата на независим лицензиран оценител - мин. 150 BGN;

Такса за изготвяне на правно становище - 100 BGN;

Такса за месечно поддържане на картова разплащателна сметка - 2.50 BGN/1.25 EUR и 2.50 BGN еднократно за откриването и.

Имуществена застраховка в полза на Банката, върху имота, предоставен като обезпечение - за сметка на кредитоискателя, при избран от него застраховател.

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Искане за жилищен кредит

■ За кредитоискателя: Декларация на работодател

■ Други документи - по преценка на Банката

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ С ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Размер на кредита            

Срок на кредита          

Годишна лихва (променлива

Такса за месечно обслужване на разплащателна сметка

Месечна погасителна вноска

Имуществена застраховка за срока на кредита

Еднократни такси

Общо дължима сума     

Годишен процент на разходите (ГПР)

150 000 лв.

30 години

2.80%

2.50 лева

616.34 лв.

 2 734.25 лева

250 лева

225 767.68 лв.

3.01%


За възникнали въпроси:

Телефонен център за обслужване на клиенти

02/903 55 00; 0 700 10 115

Цена на разговора според тарифния Ви план