ОВЪРДРАФТ С
ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА


Практичният кредит!

 

 

Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Изисквания

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОВЪРДРАФТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

 ВЪЗРАСТ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛ

Ако сте пълнолетен дееспособен български гражданин на възраст максимум 67г. към датата на кандидатстване. 

 ДОХОД

Необходимо е да имате регулярни доходи от:

 Безсрочен трудов договор, без уговорен или с изтекъл срок на изпитване

 Договор за управление и контрол

 Свободна професия

 КЛИЕНТ НА БАНКАТА

Важно условие е да получавате заплатата си или месечния си доход по сметка в ТЕКСИМ БАНК.