ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА 

РЕФИНАНСИРАНЕ

 

 Лихва от 4.99% 

Одобрение за 2 часа 

 Ние Ви предлагаме > Изисквания >

Изисквания

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:


Aко сте пълнолетен, дееспособен български гражданин на възраст минимум 21г. към датата на кандидатстване и максимум на 68 г. за срока на кредита с доходи от:

- Безсрочен трудов договор, без уговорен или с изтекъл срок на изпитване

- Договор за управление и контрол

- Свободна професия – лекари, адвокати, стоматолози, нотариуси и др.

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

 С добра кредитна история - да не сте допускали просрочие на задължения към банки и други финансови институции.


В зависимост от оценката на финансовото Ви състояние е възможно да се изискват допълнителни документи и/или поръчител.Ние Ви предлагаме Попитайте за Вашия кредит сега!