Кредитна карта

Тексим Банк ТЕМПО

Одобрение за 30 минути!

Без месечни и годишни такси!

Незабавно издаване, получаваш я веднага! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Издаване

 

 

ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА КАРТА БЪРЗО И ЛЕСНО:

Във всеки офис на Тексим Банк


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Общи условия към договор за международна кредитна карта Mastercard/ Visa