ДЕБИТНА КАРТА 

MasterCard Business

 


Практично решение за Вас и

Вашите служители! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити > Съвети за сигурност >

Издаване

ДЕБИТНИТЕ КАРТИ НА ТЕКСИМ БАНК ВИ ДАВАТ НАБОР ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ. МОЖЕТЕ ДА ИЗДАДЕТЕ:


ОСНОВНА ДЕБИТ MASTERCARD BUSINESS

 Издава се на определено за титуляр лице по фирмената сметка. Обикновено това е собственик на фирмата или определен негов упълномощен представител


ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕБИТ MASTERCARD BUSINESS

 Издава се на определени от упълномощения представител служители, като наред с това за всяка карта предлагаме възможност да определите индивидуални транзакционни лимити


ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА ФИРМЕНА КАРТА ЛЕСНО И УДОБНО!

 В избран от Вас офис на Банката

 Дистанционно, като попълните онлайн заявка през системата за Интернет банкиране

В срок до 7 работни дни Вие ще получите картата в предварително избран от Вас офис на ТЕКСИМ БАНК

 

 ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

  Общи условия към договор за дебит MasterCard Business

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Тарифа на Банката