За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > ИП Тексим Банк > Награди >

За нас

 

ТЕКСИМ БАНК е една от първите действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Благодарение на дългогодишния си опит и богата история, Банката познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара.

 

Нашата мисия е да предложим изгодни и съвременни банкови продукти и услуги, базирани на високотехнологични информационни решения и разбиране на нуждите на нашите клиенти - физически и юридически лица.

 

Клиентите са в центъра на нашия фокус и ние посвещаваме времето и усилията си, за да отговорим на техните очаквания.


Тексим Банк е член на: 

 • Асоциация на банките в България;

 • Българската асоциация за сигурност при картовите разплащания (БАСКР); 

 • Българска фондова борса – София АД;

 • Национална картова схема;

 • Централен депозитар АД;

 • European Payments Council - SEPA Credit Transfer Scheme;

 • Mastercard International;

 • S.W.I.F.T.

 • Visa Inc.      

 

Тексим Банк участва или е агент в следните платежни системи и доставчици на платежни услуги: 

 • Агент на EasyPay;

 • Банкова интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА и БИСЕРА7-EUR);

 • Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);

 • Регистриращ орган на Инфонотари от 2011г.;

 • Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време (TARGET2);

 • Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)