За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > ИП Тексим Банк > Награди >

Управленски екип


НАДЗОРЕН СЪВЕТ

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ – Председател на НС

МИЛЕН МАРКОВ – Заместник-председател на НС

ВЕСЕЛИН МОРОВ – Член на НС

ИВЕЛИНА ШАБАН – Член на НС

ПЕТЪР ХРИСТОВ – Член на НСУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

ИГЛИКА ЛОГОФЕТОВА – Председател на УС

ИВАЙЛО ДОНЧЕВ – Заместник - председател на УС и изпълнителен директор

МАРИЯ ВИДОЛОВА – Изпълнителен директор и член на УС

ДИМИТЪР ЖИЛЕВ  Член на УС