За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > ИП Тексим Банк > Награди >

Годишни отчети

 

Отчети - 2021 г.

 

 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [XHTML] / [изтегли]
 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [iXBRL] / [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]


Отчети - 2020 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2019 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2018 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

  Отчети - 2017 г.

 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишен консолидарен доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2016 г.

 • Годишен консолидарен доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2015 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2014 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2013 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Годишно оповестяване [изтегли]

Отчети - 2012 г.

 • Годишен консолидиран доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен консолидиран финансов отчет [изтегли]
 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]
 • Оповестяване на резултатите от прилагането на политиките и правилата за управление на риска на Тексим Банк“ АД [изтегли]

 Отчети - 2011 г.

 • Годишен индивидуален доклад на ръководството, доклад на независимия одитор и годишен индивидуален финансов отчет [изтегли]