ПАЗАРУВАЙТЕ С

О% ЛИХВА
Без годишна такса за първата година


Без лихва при покупки за първите 6 месеца


 


 

Пазарувайте с 0% лихва > Допълнителна информация >

Допълнителна информация:

  

За кредитна карта от Тексим Банк може да кандидатствате: 

 

Aко сте пълнолетен, дееспособен български гражданин на възраст максимум 65 г. за срока на кредита с доходи от:

- Безсрочен трудов договор, без уговорен или с изтекъл срок на изпитване

- Договор за управление и контрол

- Свободна професия – лекари, адвокати, стоматолози, нотариуси и др.

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

Как да погасявате задълженията си?


В офис на "Тексим Банк" АД

Чрез Интернет банкиране

На касите на "Изипей" АД

По банков път, чрез офис на друга банка