ДОКУМЕНТАРНИ
ОПЕРАЦИИ

 

 

 

 

ЕКСПОРТНИ И ИМПОРТНИ АКРЕДИТИВИ


ДОКУМЕНТАРНО ИНКАСО


БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Документарни операции

ТЕКСИМ БАНК предлага на своите корпоративни клиенти безплатни консултации по отношение на акредитиви, инкаса и банкови гаранции. Запознайте ни с конкретната сделка и ние ще Ви предложим най-удачното и сигурно решение.

ЕКСПОРТНИ И ИМПОРТНИ АКРЕДИТИВИ

Акредитивът е форма на разплащане, при която по нареждане на наредителя банката се задължава да плати на трето лице при изпълнение на определени в акредитива условия. Акредитивът може да бъде отменяем и неотменяем, срочен и безсрочен, делим и неделим, стендбай, със зелена или червена клауза. Ако желаете да откриете или да получите акредитив, нашите специалисти ще Ви предложат най-подходящата форма.ДОКУМЕНТАРНО ИНКАСО

Инкасото е форма на разплащане, при което по искане на наредителя банката предава на платеца документи срещу заплащане на предварително договорена между наредителя и платеца сума. ТЕКСИМ БАНК предлага изпращане на документи за инкасо, авизиране на получени документи и предаване на инкасови документи.БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

ТЕКСИМ БАНК може да издаде гаранции с различно целево предназначение:

■ за участие в търг/процедура;

■ за авансово плащане;

■ за плащане;

■ за добро изпълнение;

■ за гаранционно обслужване;

■ за митнически цели.

 

За контакти: corporate@teximbank.bg