ПЛАЩАНЕ НА
ПЕРИОДИЧНИ СМЕТКИ


Бъдете съвременни,

платете сметките си дистанционно!

 


Услуги
за Вас
>
Автоматично
плащане на сметки
>
B-pay плащане
на банкомат
>
Плащане на битови
сметки в интернет
>
Плащане на сметки в
офис на банката
>

B-pay плащане на банкомат


■ Без да посещавате офис на Банката, без годишни и други такси по регистрация!

■ На всеки банкомат, който поддържа услугата, можете да платите сметките си чрез дебитна карта, издадена от ТЕКСИМ БАНК.

■ Необходимо е единствено да знаете B-Pay кода на търговеца, в полза на който желаете да наредите плащането, и Вашия абонатен номер.

Списък с кодове на търговците


УСЛОВИЯ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Как да платите сметка от банкомат:

■ Изберете меню "ДРУГИ УСЛУГИ".

■ Изберете "B-Pay".

■ Въведете код на търговеца.

■ Въведете абонатния номер.

■ Изберете дали желаете разписка.

■ Следва екран, на който виждате абонатния номер, сумата за плащане и наличността по картата преди плащане.

■ Ако желаете да извършите операцията, изберете "ПЛАЩАНЕ".

 

Такса на Банката за плащане с дебитна карта

Без такса

Тарифа на Банката