ПЛАЩАНЕ НА
ПЕРИОДИЧНИ СМЕТКИ


Бъдете съвременни,

платете сметките си дистанционно!

 


Услуги
за Вас
>
Автоматично
плащане на сметки
>
B-pay плащане
на банкомат
>
Плащане на битови
сметки в интернет
>
Плащане на сметки в
офис на банката
>

Автоматично плащане на сметки

Осигурете си комфорт и бързина всеки месец

■ Плащате задълженията си за комунални услуги – ток, вода, телефон, парно, мобилен телефон и други, чрез банковата си карта.

■ Само с едно посещение в офис на банката можете да регистрирате всички желани абонатни номера за автоматично плащане чрез дебитната Ви карта, издадена от ТЕКСИМ БАНК!

■ При постъпило искане за плащане, сумата автоматично се превежда от картата по сметката на търговеца за погасяване на задължението .

■ За всеки регистриран абонатен номер можете да определите максимална сума, над която да не се извършва автоматично плащане.

■ За всеки регистриран номер можете да получавате SMS или e-mail за:

- задължение над максималната сума за абонатен номер, над която не се извършва плащане;

- постъпило искане за плащане от съответния търговец 3 дни преди да се извърши плащането;

- успешно плащане;

- всяко неуспешно плащане;

- неплатена сметка в последния ден от периода за плащане на търговеца при неуспешно плащане.


УСЛОВИЯ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Списък с търговците, към които можете да ползвате услугата

■ Такси за ползване на услугата „Автоматично плащане на сметки“:

Годишна такса /независимо от броя регистрирани абонатни номера/

3 лв.

Такса на Банката за плащане с дебитна карта

Без такса

■ При ползване на услугата SMS или e-mail уведомяване:

Такса на оператора за SMS съобщение

0.10 лв. за едно съобщение

Такса на оператора за e-mail съобщение

Без такса

 

Тарифа на банката
Общи условия за ползване на услугите на оператора – "Ипей" АД и ТЕКСИМ БАНК АД, за плащане на битови сметки с банкови карти - "Електронни битови сметки" и "SMS плащане на битови сметки"