SMS

ИЗВЕСТЯВАНЕ

Услуги за Вас > SMS/EMAIL за движение и наличност по сметка > SMS за транзакции с карта > SMS за наличност по карти >

SMS / EMAIL за движение и наличност по сметка

  

ПРЕДИМСТВА:


 Получаване на надлежна и навременна информация за всички извършени транзакции по банковите Ви сметки, посредством кратко текстово SMS известие и/или съобщение по електронната поща;
 Информацията е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и винаги знаете с каква сума разполагате по Вашата сметка;
 Услугата е предназначена за всички клиенти на Тексим банк АД – физически и юридически лица, които могат да се възползват от нея след предварителна регистрация.


РЕГИСТРАЦИЯ:

 

 Заявете активиране на услугата в офис на Банката или чрез системата за Интернет банкиране;
 Изберете сметките, за които желаете да активирате услугата;
 Посочeте мобилен номер, на който Банката да Ви изпраща информация;
 Заплатeте сумата за пакет SMS известия – като закупите авансово пакет до 10 или до 30 броя SMS.


ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ:


 Възможно e да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина;
 Ако имате регистрация за получаване на SMS и сте сменили мобилния оператор, запазвайки номера си, моля да ни уведомите за промяната или да промените мобилния оператор през системата за Интернет банкиране;
 Възможно e да не получите SMS съобщение, в случай, че заплатения от Вас пакет за SMS известия е изчерпан.

 

Тарифа на банката

Общи условия за ползване на услугата SMS/E-MAIL известяване за клиенти на Тексим Банк АД