Сигурни онлайн покупки с 3 D Secure!


ЗА ВАШИТЕ ОНЛАЙН ПОКУПКИ – ПО-ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ!

С технология 3 D Secure имате още по-високо ниво на сигурност при онлайн плащанията!

Тексим Банк АД добавя нова безплатна възможност за извършване на по-сигурни плащания с банкови карти в Интернет чрез схемата 3DS Secure. Картодържателят ще може да се автентицира чрез въвеждане на поне два независими елемента за удостоверяване идентичността си.

Новото предложение е в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 (PSD 2) и Делегиран регламент (ЕС)2018/389 за прилагане на Задълбочено удостоверяване идентичността на клиента (ЗУИК) и с грижа за сигурността на Вашите плащания в интернет.

За да добавите новото ниво на сигурност първоначално ще получите автоматично генериран SMS с първоначална парола за регистрация до Вашия регистрирани мобилен телефон в Тексим Банк АД. (Пример: TEXIM: NNNNNN e parolata Vi za registraciq na karta ****nnnn za sigurni plashtaniq v Internet. Za registraciq: https://3ds.borica.bg/TEXIM do dd.mm.yyyy hh:mm.).

Ще получите отделен SMS с първоначална парола за регистрация за всяка карта, издадена от Тексим Банк АД.

Първоначалната паролата е с валидност един месец от датата на получаване. В случай, че не завършите регистрацията си в този период, следва да се обърнете към Банката за инструкции относно получаването на нова първоначална парола.

Получената първоначална парола за съответната карта следва да въведете на посочения линк като следвате инструкциите и създадете ваша лична статична парола, която ще знаете само вие. С това действие вие ще завършите регистрацията си за услугата за сигурно пазаруване в Интернет.

От този момент при всяко пазаруване в сайт на търговец, който поддържа съответното ниво на автентикация, вие ще въвеждате вашата статична парола плюс динамична (еднократна) парола, която ще бъде изпратена на вашия регистриран мобилен телефон в Банката. Еднократната парола е уникална и се генерира автоматично за всяка отделна покупка. По този начин се засилва мониторингът и превенцията срещу опити за измама при пазаруване в интернет.

Интернет търговци, които не поддържат съответното ниво на сигурност (3 DS терминали), приемат плащане с въвеждане на номер на карта и трите цифри изписани на гърба ѝ (CVV2/CVC код), т.е., както досега. 

 

Вашата парола може да смените тук.

 

Инструкция за смяна на парола

 

Общи условия на Тексим Банк АД


Тексим Банк АД непрекъснато се стреми да повишава нивото на сигурност и едновременно с това да предлага нови услуги за своите клиенти. В тази връзка очаквайте скоро и въвеждането на биометрична автентикация чрез мобилно устройство за потвърждение на плащания в Интернет. Повече информация и инструкции ще бъдат публикувани след внедряване на услугата.

 

За допълнителна информация: