Новини и уведомления

Уведомление - работно време

21-04-2021

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да ви уведомим, че 30.04, 01.05, 03.05, 04.05, 06.05.2021г. и 08.05.2021г. ще бъдат неработни дни за офисите на Тексим Банк АД.

При нужда от съдействие може разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.


Екипът на "Тексим Банк" АД          

Уведомление

26-03-2021

Промени в Общи условия на “ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти


Уважаеми клиенти, 

 

Считано от 25.03.2021 се променят Общи условия на “ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти. Промените касаят добавяне на възможност при биометрична автентикация на плащания в интернет да се използва освен пръстов отпечатък и лицево разпознаване в зависимост от вида на операционната система на телефона.

 

Екипът на "Тексим Банк" АД

Уведомление

17-03-2021

Промени в Общи условия на“ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти

 

Считано от 11.03.2021 се променят Общи условия на “ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции и Общи условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти.

 

Промените са във връзка с добавяне на допълнителен метод за идентификация на платеца при плащания с банкови карти в Интернет. Същите са в изпълнение на изисквания на международните картови организации MasterCard и Visa, както и в унисон с Директива (ЕС) 2015/2366(PSD 2) и Делегиран регламент (ЕС)2018/389 за прилагане на Задълбочено удостоверяване идентичността на клиента (ЗУИК).

Уведомление

15-03-2021

 

С протокол на УС на „Тексим Банк“ АД № 17 от 11.03.2021 г. е приета нова „Тарифа за таксите и комисионите по инвестиционни услуги и дейности за физически и юридически лица“ (Тарифата), която влиза в сила, считано от 15.04.2021 г.

 

Уведомяваме клиентите на Инвестиционен посредник „Тексим Банк“ АД, че при евентуално несъгласие с новата Тарифа, имат право да прекратят договора си без предизвестие, преди датата на влизане в сила на Тарифата, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

 

При прекратяване на договора по реда на предходното изречение, отношенията между Банката и клиента ще бъдат уредени в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

 

Ако клиентът не прекрати договора преди влизане в сила на Тарифата, се счита че е приел същата и е обвързан от разпоредбите й от момента на влизането в сила на Тарифата (т.е. 15.04.2021 г.).

 

ИП "Тексим Банк" АД