УСЛУГИ НА

ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ


Услуги на финансовите пазари

 

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

 

ТЕКСИМ БАНК Ви предлага индивидуални услуги за лесна и бърза обмяна на валута. 

 

Ние смятаме, че значителна част от постигането на успех се дължи на предоставянето на вярна, достъпна и навременна за клиентите ни информация, компетентна помощ и скорост на изпълнение. За нашите клиенти извършваме валутни операции срещу лева, както и срещу друга чужда валута.

 

При сделки над BGN 10 000 (или еквивалент в чужда валута) валутният курс може да бъде договорен директно с някой от дилърите на банката, а за по-малки суми в сила остава официалният курс на банката.

 

ТЕКСИМ БАНК извършва операции по покупко-продажба на валута по касов и безкасов път при отлични пазарни условия и без комисиони. Сделките по покупко-продажба на валута могат да бъдат извършени както в офисите на банката, така и чрез системата за Интернет банкиране.

 

За контакти:

02/ 903 56 21, 903 56 22

e-mail: Treasury@teximbank.bg

 


ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Стремим се непрекъснато да разширяваме обхвата от продукти и услуги за наши клиенти, включително достъп до инвестиционно посредничество и брокерски услуги. Партньорството ни с ИП "БЕТА КОРП" предоставя нова възможност за непосредствен достъп до международните финансови пазари, като съчетава сигурността при съхранението на средствата по Ваши сметки в Банката с удобство, мобилност и разнообразие от възможности за търговия на финансовите пазари.

 

Системата за търговия на валутните пазари осигурява бърз и директен достъп до финансовите пазари на начинаещите, като същевременно с това предоставя и богатство от функции, необходими на високо квалифицираните професионалисти. Предвидено е безплатно индивидуално обучение, осигурено от партньорите ни от ИП "БЕТА КОРП".

 

Считано от 03.01.2018г. влизат в сила нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз. В тази връзка всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти и има сключен договор с инвестиционен посредник за услуги на финансовите пазари, следва да разполага с валиден номер - идентификационен код за юридическо лице (LEI код). Повече информация може да намерите тук.

 

 

За контакти:

02/ 903 55 00

1060 за стационарни телефони

02/9 10 60 за мобилни телефони


e-mail: info@teximbank.bg