УСЛУГИ НА

ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ


Услуги на финансовите пазари

 

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ


 ТЕКСИМ БАНК Ви предлага индивидуални услуги за лесна и бърза обмяна на валута.

 

 Ние смятаме, че значителна част от постигането на успех се дължи на предоставянето на вярна, достъпна и навременна за клиентите ни информация, компетентна помощ и скорост на изпълнение. За нашите клиенти извършваме валутни операции срещу лева, както и срещу друга чужда валута.

 

 При сделки над BGN 10 000 (или еквивалент в чужда валута) валутният курс може да бъде договорен директно с някой от дилърите на банката, а за по-малки суми в сила остава официалният курс на банката.

 

 ТЕКСИМ БАНК извършва операции по покупко-продажба на валута по касов и безкасов път при отлични пазарни условия и без комисиони. Сделките по покупко-продажба на валута могат да бъдат извършени както в офисите на банката, така и чрез системата за Интернет банкиране.

 

За контакти:

02/ 903 56 21, 903 56 22

e-mail: Treasury@teximbank.bg

 


ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Стремим се непрекъснато да разширяваме обхвата от продукти и услуги за наши клиенти, включително достъп до инвестиционно посредничество и брокерски услуги.


Партньорството ни с ИП "БЕТА КОРП" предоставя нова възможност за непосредствен достъп до международните финансови пазари, като съчетава сигурността при съхранението на средствата по Ваши сметки в Банката с удобство, мобилност и разнообразие от възможности за търговия на финансовите пазари


Системата за търговия на валутните пазари осигурява бърз и директен достъп до финансовите пазари на начинаещите, като същевременно с това предоставя и богатство от функции, необходими на високо квалифицираните професионалисти.

 

Предвидено е безплатно индивидуално обучение, осигурено от партньорите ни от ИП "БЕТА КОРП".

 

 

За контакти:

02/ 903 55 00

e-mail: info@teximbank.bg