РАЗПЛАЩАТЕЛНИ
СМЕТКИ

Ние Ви предлагаме > Предимства > Откриване на сметка >

Ние Ви предлагаме

Разплащателна сметка в ТЕКСИМ БАНК, чрез която:


Получавате преводи в лева и валута – заплата, наем, хонорари, преводи от чужбина, обезщетения и др.

Нареждате преводи в лева и валута – за плащане на стоки или услуги, за плащане на битови сметки, по спестовни сметки

Внасяте и теглите суми без ограничение

Извършвате покупко–продажба на валута и др.

Валута

Лева, евро, щатски долари  

Минимална сума

Без изискване

Такси и комисионни

 Tакса за откриване 1.00 лв.

1.20 лв. такса за месечно обслужване

Годишна лихва

Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК

 

Открийте сметкаПредимства