СЕГА И С ПОДАРЪК 

Ние ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние ви предлагаме

  

 ПРОМОЦИОНАЛНА лихва от 4.99%


Одобрение в рамките на 2 часа


■ Специален подарък - чадър за всеки кредитоискател, усвоил потребителски кредит в периода 15.02.2018г. - 31.03.2018г. (подаръкът важи за периода на промоцията или до изчерпване на количествата)

 

 Бонус кредитна карта с 0% лихва за първите 6 месеца, без годишна такса за първата година и до 60 дни гратисен период

 

Цел на кредита

 Финансиране на обучение

Покупка на автомобил

 Покупка на жилищно обзавеждане

 Финансиране на текущи битови задължения

 Ремонт на жилище или автомобил

 Покупка на битова техника

Покриване на разходи за здравни услуги

 Други

Максимална сума

50 000 лева или равностойността им в евро

Минимална сума

500 лева или равностойността им в евро

Годишен лихвен процент - променлив

Минимум 4.99%

Промоционалната оферта е валидна за подадени в периода 05.02.2018г. - 31.03.2018г. искания за потребителски кредит в лева и срок на погасяване до 60 месеца. При кредити със срок над 60 месеца се прилага лихва от мин. 5.50%.

 

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

 

Максималният размер на ГПР (Годишен процент на разходите) за продукта може да достигне до 13.22% при размер на кредита от 500 лева и срок на погасяване 1 година.

Максимален срок на погасяване

7 години

10 години при рефинансиране на задължения

Минимален срок на погасяване

1 година

План на погасяване

На еднакви месечни вноски

Гъвкави условия за кредитиране

 Кредит с поръчителство

 Кредит с превод на заплата

 Кредит с превод на заплата и поръчителство

Одобрение

2 часа

Такси

■ Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 1% (макс. 350 BGN/180 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит. (Таксата е платима при сключването на договора за кредит.)


 Без такса за предсрочно погасяване

 

■ Такса за откриване на разплащателна сметка 1.00 лв. и месечно за обслужване 1.20 лв.

Допълнителни услуги

 Възможност за застраховка "Живот" - покрива вноските по кредита в случай на непредвидени обстоятелства. Сключва се по желание и за сметка на кредитополучателя

 

 Бонус кредитна карта с 0% лихва за първите 6 месеца, без годишна такса за първата година и до 60 дни гратисен период

Разрешаване на кредита

 Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Декларация на работодател

 За поръчителя/ите: Справка за поръчител

 Според рисковия Ви профил е възможно да се изискват други документи и/или поръчител/и


 

Представителен пример за Потребителски кредит с превод на заплата

Срок на погасяване

5г. и лихва от 4.99%

7г. и лихва от 5.50%

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

5 000

94.33

71.85

10 000

188.67

143.70

20 000

377.33

287.40

ГПР (Годишен процент на разходите) 5.60% за кредит в размер на 50 000 лева за срок от 5г., с променлива годишна лихва 4.99%, с включена еднократна такса за разглеждане и одобрение на искане за кредитa 350.00 лв., 1.00 лв. такса за откриване на разплащателна сметка и 1.20 лв. месечно за обслужване. Обща дължима сума (главница, лихви, такса) – 57 173.00 лева, месечна вноска 943.33 лева.

 


Изисквания Как да кандидатствате