Новини и уведомления

Уведомление

12-01-2018

Уважаеми клиенти, 

 

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Инвестиционна Компания Галата АД

Емисия: BG1100035135

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 1 151 000 бр.
Eдинична цена :  0.975 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 12.1.2018 г., 14:42 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 12.1.2018 г., 14:45 часа 

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

22-12-2017

Уважаеми клиенти, 

 

бихме искали да ви уведомим, че във връзка с предстоящите празници офисите на Тексим банк няма да работят от 23.12.2017г. до 27.12.2017г. вкл., както и от 30.12.2017г. до 01.01.2018г. вкл. На 29.12.2017г. офисите ще работят с клиенти до 14.30ч., с изключение на офис Първомай, офис Любимец и офис Стрелча, които ще работят с клиенти до 12.00ч.

 

Плащанията, наредени през интернет и мобилно банкиране на 29.12.2017г. след 13,30ч. ще бъдат изпълнявани с дата 02.01.2018г. 

 

С пожелание за Весели празници, 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

20-12-2017

Уважаеми клиенти,

 

бихме искали да ви уведомим, че считано от 03.01.2018г. влизат в сила нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз. В тази връзка всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти и има сключен договор с инвестиционен посредник за услуги на финансовите пазари, следва да разполага с валиден номер - идентификационен код за юридическо лице (LEI код). Повече информация може да намерите тук.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

15-12-2017

Уважаеми клиенти, 

 

бихме искали да ви уведомим, че считано от 16.12.2017г. се променя работното време на офис Банско. Повече информация може да намерите тук. Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че почивни дни за офиса ще бъдат 25.12.2017г., 30.12.2017г, 31.12.2017г и 01.01.2018г.

 

Екипът на Тексим банк АД