Новини и уведомления

Уведомление

21-06-2018

Уважаеми клиенти,

 

Към настоящия момент „Тексим Банк“ АД е ползвател на индекса СОФИБОР, като компонент от „Методика на „Тексим Банк“ АД за определяне на Базов Лихвен Процент (БЛП), използван за определяне на лихвения процент по кредити на юридически лица“ (Методиката).

 

Съгласно решение на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ), считано от 01.07.2018г., се преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляване  и публикуване на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР.

 

В тази връзка „Тексим Банк“ АД уведомява своите клиенти, че на основание чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), спрямо договорите за кредит, лихвените плащания, които се определят на базата на БЛП на Банката, определян чрез Методиката, която включва СОФИБОР, считано от 01.07.2018г., Банката ще приведе в сила „План за действия при съществена промяна, или прекратяване изготвянето на използваните от „Тексим Банк“ АД бенчмарк индекси, изготвен в съответствие с чл. 58, ал. 5 от ЗКИ, с който можете да се запознаете тук (http://www.teximbank.bg/phy/stoinosti-na-blp). В съответствие с посочения план индексът СОФИБОР, въведен като част от „Методика на „Тексим Банк“ АД за определяне на Базов Лихвен Процент (БЛП), използван за определяне на лихвения процент по кредити на юридически лица“, ще бъде заменен от индексът EURIBOR със същата срочност.

 

Вследствие на извършената замяна, размерът на лихвения процент по договори за кредит на корпоративни клиенти не се променя.

 

С уважение,

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

21-05-2018

Уважаеми клиенти,


бихме искали да ви уведомим, че от 28.05.2018г. временно се преустановява получаването на валутни преводи в щатски долари (USD) в полза на физически и юридически лица, клиенти на банката в кореспондентската сметка на Тексим банк АД в Уникредит Булбанк, София. Получени по тази сметка преводи ще бъдат връщани на наредителя.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

02-05-2018

Уважаеми клиенти,


бихме искали да ви уведомим, че с решение на УС от 03.05.2018г. се променя Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД считано от 03.07.2018г. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

30-04-2018

Уважаеми клиенти,

 

бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящите празници офиси на Тексим банк АД няма да работят на 01.05.2018г., 05.05.2018г., 07.05.2018г. и на 24.05.2018г. При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

 

С пожелание за Весели празници, 

Екипът на Тексим банк АД