Новини и уведомления

Уведомление

20-02-2018

Уважаеми клиенти,

 

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

Емисия: BG1100099065

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 40 000 бр.
Eдинична цена :  9.70 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 20.02.2018 г., 14:00 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 20.02.2018 г.,14:03 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

15-02-2018

Уважаеми клиенти,

 

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ

Емисия: BG1100121059

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 14 250 бр.
Eдинична цена :  36.725 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 15.02.2018 г., 13:25 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 15.02.2018 г., 13:28 часа 

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

15-02-2018

Уважаеми клиенти,

 

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

Емисия: BG1100099065

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 21 000 бр.
Eдинична цена :  9.537 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 15.02.2018 г., 13:20 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.,13:23 часа 

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

14-02-2018

Уважаеми клиенти,

 

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Инвестиционна Компания Галата АД

Емисия: BG1100035135 

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 1 163 000бр.
Eдинична цена :  1,16 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 14.02.2018 г., 14:40 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г., 14:43 часа 

 

Екипът на Тексим банк АД