Новини и уведомления

Уведомление

21-09-2017

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Управителния съвет на "Тексим Банк" АД, влизат в сила следните промени в "Приложение 2 към Тарифата на "Тексим Банк" АД - Такси по платежна сметка за основни операции".
Промените влизат в сила от 25.09.2017 г.

Промените са маркирани в червено, както следва:

 

  Периодични преводи, в т.ч. автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични Преводи Push/Pull

 

 

1.59 лв.

 

▪  На хартиен носител в национална валута през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

 

 

 

 

С уважение,

Тексим Банк АД

Уведомление

20-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Холдинг Света София АД

Емисия: BG1100008983

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 100 000 бр.
Eдинична цена:  2.409 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка: 20.09.2017 г., 14:00 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 20.09.2017 г., 14:03 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

18-09-2017

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че 22-ри и 23-ти септември ще бъдат неработни дни за всички офиси на Тексим банк АД.

При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

 

Екипът на Тексим банк АД


Уведомление

11-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Емисия: BG11EMTOAT16

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 60 000 бр.
Eдинична цена : 25.34 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 11.09.2017 г., 14:30 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 11.09.2017 г., 14:33 часа

 

Екипът на Тексим банк АД