Новини и уведомления

Уведомление

16-08-2018

Уважаеми клиенти, 

 

бихме искали да ви уведомим, че с решение на УС от 16.08.2018г. се променя Тарифата за таксите и комисионите на Тексим банк АД. Повече информация може да намерите тук.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

06-08-2018

Уважаеми клиенти, 

 

бихме искали да ви уведомим, че от 01.08.2018г. Тексим Банк АД откри нов офис в гр. Пловдив. Научете повече тук.


Екипът на Тексим банк АД

Промяна в Общите условия за издаване и обслужване на международни кредитни карти

25-07-2018

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, са направени промени в Общите условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти, които са на разположение на електронния сайт на „Тексим Банк” АД и всички офиси на Банката.

 

Посочените Общи условия са приети с решение на Управителния съвет и са в сила за всички нови клиенти на „Тексим Банк” АД от 26.07.2018г., а за договори, сключени преди тази дата - от 27.09.2018г.

 

С настоящото, Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в Общите условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В тези случаи, ползвателите на платежни услуги имат право да прекратят незабавно договора и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да дължат разноски и обезщетения.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за издаване и обслужване на международни кредитни карти в сила от 26.07.2018г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за издаване и обслужване на международни кредитни карти в сила до 25.07.2018г.

Уведомление

06-07-2018

Уважаеми клиенти,


Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с влизането в сила на нов Закон за платежните услуги и платежните системи /обн. ДВ бр. 20 от 06.03.2018г., в сила от същата дата/ са направени промени в Общите условия на „Тексим Банк” АД към Рамков договор за откриване и водене на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции, които са на разположение на електронния сайт на „Тексим Банк” АД и всички офиси на Банката.

 

Посочените Общи условия са приети с решение на Управителния съвет от 05.07.2018г. и са в сила за всички нови клиенти на „Тексим Банк” АД от 06.07.2018г., а за договори, сключени преди тази дата – от 06.09.2018г.

 

С настоящото, Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в Общите условия към рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В тези случаи, ползвателите на платежни услуги имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения

 

 

Екипът на Тексим Банк АД