Новини и уведомления

Уведомление

21-05-2018

Уважаеми клиенти,


бихме искали да ви уведомим, че от 28.05.2018г. временно се преустановява получаването на валутни преводи в щатски долари (USD) в полза на физически и юридически лица, клиенти на банката в кореспондентската сметка на Тексим банк АД в Уникредит Булбанк, София. Получени по тази сметка преводи ще бъдат връщани на наредителя.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

02-05-2018

Уважаеми клиенти,


бихме искали да ви уведомим, че с решение на УС от 03.05.2018г. се променя Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД считано от 03.07.2018г. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

30-04-2018

Уважаеми клиенти,

 

бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с предстоящите празници офиси на Тексим банк АД няма да работят на 01.05.2018г., 05.05.2018г., 07.05.2018г. и на 24.05.2018г. При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

 

С пожелание за Весели празници, 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576

26-04-2018

Уважаеми клиенти,

 

В съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, Европейският Орган за Ценни Книжа и Пазари (ESMA) изисква ежегодно публикуване на информация от страна на инвестиционните посредници  на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и качеството на изпълнение.  От съществено значение е да се даде възможност на инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на нареждания, използвани от даден инвестиционен посредник, и да могат да определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато инвестиционните посредници са изпълнявали нареждания на клиенти през предходната година. Целта е да се  увеличи прозрачността свързана с изпълняването на клиентски нареждания на различните места на изпълнение.

 

Съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, „Тексим Банк“ АД публикува резюмиран анализ на водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти (непрофесионални и професионалните клиенти) и на първите пет инвестиционни посредника, на които са предадени нареждания за изпълнение в зависимост от класа финансови инструменти. Справката и анализът обхваща периода 1 януари- 31 декември 2017 г. Документите могат да бъдат изтеглени от тук или от раздел "Информация за инвеститорите":

 

 

С уважение,

ТЕКСИМ БАНК АД