Новини и уведомления

Уведомление

20-10-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Холдинг Варна АД

Емисия: BG1100036984

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 37 200 бр.
Eдинична цена :  21.45 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 20.10.2017 г., 14:25 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 20.10.2017 г., 14:28 часа

Уведомление

29-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

Емисия: BG1100099065

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 16 550 бр.
Eдинична цена :  14,50 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 29.09.2017 г., 15:10 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 29.09.2017 г., 15:13 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

29-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

Емисия: BG1100026076

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 73 000 бр.
Eдинична цена :  3,25 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 29.09.2017 г., 15:05 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 29.09.2017 г., 15:08 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

29-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ

Емисия: BG1100099065

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 14 070 бр.
Eдинична цена :  14,00 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 29.09.2017 г., 11:10 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 29.09.2017 г., 11:13 часа

 

Екипът на Тексим банк АД