Новини и уведомления

Уведомление

18-09-2017

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че 22-ри и 23-ти септември ще бъдат неработни дни за всички офиси на Тексим банк АД.

При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

 

Екипът на Тексим банк АД


Уведомление

11-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД

Емисия: BG11EMTOAT16

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 60 000 бр.
Eдинична цена : 25.34 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 11.09.2017 г., 14:30 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 11.09.2017 г., 14:33 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

05-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна

Емисия: BG1100035135

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 908 700 бр.
Eдинична цена : 1.144 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 05.09.2017 г., 11:50 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 05.09.2017 г., 11:53 часа

 

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление

05-09-2017

Тексим Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на посоченoто дружество:
Емитент:  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна

Емисия: BG1100035135

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Брой акции обект на сделките: 515 000 бр.
Eдинична цена : 1.137 лв. 
Валута на сделката: BGN
Дата и час на сделка : 05.09.2017 г., 11:50 часа
Тексим Банк АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на сделки с финансови инструменти.
Дата на публикуване: 05.09.2017 г., 11:53 часа

 

Екипът на Тексим банк АД