Новини и уведомления

Уведомление за нов офис в гр. Габрово

17-07-2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че „Тексим Банк” АД откри нов офис в гр. Габрово. Научете повече ТУК.

Екипът на "Тексим Банк" АД

Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони

03-07-2017

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.07.2017г. се променя Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Тексим банк АД, като се добавя в раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ, Чл.13. Наредени междубанкови преводи във валута,

"т.1.4. SEPA кредитен превод/ BISERA 7 e превод в ЕUR към банка в Европейското Икономическо Пространство, когато е нареден със споделени банкови разноски /SHA/. Прилагат се таксите по чл.13, т.1".

С уважение,
Тексим Банк АД

Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Тексим Банк АД

22-06-2017

 

Уважаеми клиенти,

 

Предстои промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Тексим банк АД в раздел I Сметки, чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях, т.6 Сметки под условие, в т.ч. Escrow сметки, както следва:

 

Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях

Било

Става

т.6. Сметки под условие, в т.ч. Escrow сметки 

По договаряне

0,12% от среднодневното салдо за месеца

 

Месечните такси по чл.2, т.6 се удържат на база среднодневното салдо по сметката за месеца, в последния работен ден на съответния календарен месец, както и при закриване на сметката.

 

Промените в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Тексим банк АД влизат в сила от 22.06.2017 г. за новите сметки, а от 22.08.2017г. за настоящите сметки.

 

С уважение,

Тексим Банк АД

ПОКАНА

29-05-2017

За редовно общо събрание на акционерите на "Тексим Банк" АД 28.06.2017г. от 10,00 часа в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор
Александров“ 14, зала "Анел".

Документи:

Покана за Общото събрание на акционерите на "Тексим банк" АД 28.06.2017

Образец за пълномощно

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства

Материали за Общото събрание на акционерите на "Тексим банк" АД 28.06.2017 г.