ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛИ

 Реализирайте плановете си сега!


Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Потребителски кредит без поръчители

 

 Одобрение на кредит - в рамките на 2 часа

 Без допълнителни условия - без поръчители, без превод на заплата

Удобство - възможност за кандидастване в удобен за вас офис на Банката

 

Максимална сума

BGN 7 000

EUR 3 500

Годишен лихвен процент - променлив

Минимум 7.50%

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Срок на погасяване

до 7 години

План на погасяване

на еднакви месечни вноски

Одобрение

2 часа

Такси

■ Такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 1% (макс. 350 BGN /180 EUR) върху одобрения размер на потребителския кредит. (Таксата е платима при сключването на договора за кредит.) 

 Без такса за предсрочно погасяване

 Такса за откриване на разплащателна сметка 1.00 лв. и месечно за обслужване 1.20 лв.

Допълнителни услуги

Възможност за застраховка "Живот" - по желание и за сметка на кредитополучателя

Разрешаване на кредита

Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит

Необходими документи за кандидатстване (важи за искане, подадено в офис на Банката)

 Декларация на работодател

 Копие на документ за самоличност


Представителен пример за Потребителски кредит без поръчител

Срок на погасяване

1 година

2 години

3 години

години

години

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

Месечна вноска

Месечна вноска

Месечна вноска

2 000 

174.71

91.20

63.41

41.28

31.88

7 000

608.50

316.20

218.94

141.47

108.57

ГПР (Годишен процент на разходите) 9.10% за кредит в размер на 7 000 лева, без поръчител, за срок от 7г., с променлива годишна лихва 7.50%, с включена еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка: 1.00% върху одобрения размер, такса за откриване на разплащателна сметка 1.00 лв. и месечно за обслужване 1.20 лв. Обща дължима сума с включени такси - 9 190.62 лева, месечна вноска 108.57 лева.

 


Изисквания Как да кандидатствате