ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Атрактивни условия

Индивидуална оферта

Бързо одобрение
 

 

 

 


Ипотечен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

  Атрактивни индивидуални условия

  Бързо одобрение за 5 работни дни, след предоставяне на всички необходими документи

Финансиране на допълнителните разходи, свързани с покупката

 Само до 31.03.2019 към всеки жилищен кредит получавате кредитна карта Mastercard Standard/Visa Gold с промоционални условия - 6 месеца безлихвен гратисен период за покупки и без годишна такса за първата година

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент (променлив)

Попитайте за вашата лична оферта на имейл retail.credit@teximbank.bg

 

Атрактивна лихва от мин.3.50% фиксирана за първата година и от мин.3.50% променлива за останалия период.

Параметрите на всяко предложение се определят индивидуално според кредитоспособността на всеки клиент.

Променливият годишен лихвен процент се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица в съответната валута + фиксирана надбавка. 

Гратисен период за главница

до 36 месеца

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни или намаляващи месечни вноски

Допълнителни условия

Необходимост от имуществена застраховка. "Тексим Банк" АД заедно със ЗАД "Армеец" Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“, повече информация за която ще намерите тук.

Банката може да изиска превод на работна заплата и/или застраховка "Живот" за срока на договора за кредит.

Такси

 Съгласно Тарифата на Банката.

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Искане за жилищен кредит

■ За кредитоискателя: Декларация на работодател

■ Други документи - по преценка на Банката

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР

Размер на кредита            

Срока на кредита          

Месечна погасителна вноска     

Общо дължима сума     

Годишен процент на разходите 

70 000 лв.

240 месеца

405.97 лв.

99 054.14 лв.

3.82%


За възникнали въпроси:

Телефонен център за обслужване на клиенти

02/903 55 00

Цена на разговора според тарифния Ви план