ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Атрактивни условия

Индивидуална оферта

Бързо одобрение
 

 

 

 


Ипотечен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

  Атрактивни индивидуални условия

  Бързо одобрение за 5 работни дни, след предоставяне на всички необходими документи

Финансиране на допълнителните разходи, свързани с покупката

 

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент (променлив)

Попитайте за вашата лична оферта за ипотечен кредит на телефон 02/903 55 49 или на имейл retail.credit@teximbank.bg

 

Параметрите на всяко предложение се определят индивидуално според кредитоспособността на всеки клиент.

Променливият годишен лихвен процент се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) за кредити на физически лица в съответната валута + фиксирана надбавка. 

Гратисен период за главница

до 36 месеца

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни или намаляващи месечни вноски

Допълнителни условия

Необходимост от имуществена застраховка. "Тексим Банк" АД заедно със ЗАД "Армеец" Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“, повече информация за която ще намерите тук.

Банката може да изиска превод на работна заплата и/или застраховка "Живот" за срока на договора за кредит.

Такси

 Съгласно Тарифата на Банката.

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Искане за жилищен кредит

■ За кредитоискателя: Декларация на работодател

■ Други документи - по преценка на Банката

 

За възникнали въпроси:

Жилищно кредитиране

02/903 55 49

Цена на разговора според тарифния Ви план